SÁU BƯỚC THIẾT LẬP CƠ BẢN BƯỚC ĐẦU CHO WEBSITE CỦA BẠN HOÀN HẢO HƠN

BÀI 08: SÁU BƯỚC THIẾT LẬP CƠ BẢN BƯỚC ĐẦU CHO WEBSITE CỦA BẠN HOÀN HẢO HƠN

Posted Leave a commentPosted in HỌC LÀM WEBSITE CỰC NHANH, LÀM WEBSITE ĐƠN GIẢN TRONG 24H ( lÝ THUYẾT)

Xin chào các bạn, vậy là bạn đã xong bài mua website và bây giờ là đến phần một số thiết lập hoàn hảo cho website của bạn nhé! WordPress là một mã nguồn mở được sử dụng nhiều nhất trên thế giới (chiếm 25% tổng số website). Sau khi cài đặt, WordPress sẽ có […]